Kinderen

De kindertrainingen en kinderworkshops van Evenwichtskunsten hebben allen als doel om de eigen identiteit en het zelfbeeld van het kind te bevorderen. Het kind leert spelenderwijs zijn eigen kracht kennen en evenwicht te bewaren in moeilijke situaties.

 

Evenwichtskunsten werkt vanuit een holistische visie waarin de mens beschouwd wordt als één geheel. Fysiek, mentaal, gevoelens, emoties, gedachten, verlangens en sociale omstandigheden, die samen voor balans zorgen. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Evenwichtskunsten streeft erna om de balans in het kind te herstellen zodat het evenwichtiger in het leven kan staan.
De werkwijze van Evenwichtskunsten is gebaseerd vanuit de Mindfulness principes gecombineerd met creatieve therapie en dramatische (spel)expressie. En heeft het doel om verbinding te maken met jezelf, de ander en je omgeving.

Krachtkinderen: sociale weerbaarheidstraining
Krachttieners: sociale weerbaarheidstraining (in ontwikkeling)
Peuterdansen: sociale verbinding tussen ouder en kind
Groeiatelier: creatieve vaardigheden leren
Workshops Ouder/kind: opvoedkundige en verbindingsgerichte lezingen en workshops