Bedrijven

Leidsters en leerkrachten worden door trainingen, workshops en coachingsmomenten uitgenodigd om gerichter en anders te kijken naar diverse aspecten van de kinderopvang en onderbouw. Ze ervaren bijvoorbeeld hoe je bewuster, creatiever en respectvoller kunt handelen en wat het effect van je handelen is op de kinderen; hoe je de pedagogische omgeving veel aantrekkelijker en meer uitdagend kunt maken. Kleine veranderingen kunnen een grote, positieve, uitwerking hebben die het kind en de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs zeer ten goede komen.

De visie en werkwijze van Evenwichtskunsten heeft zich bewezen in de praktijk bij verschillende organisaties en is o.a. geïnspireerd op bewegingsleer in combinatie met creativiteit. De sociale emotionele, communicatieve en motorische vaardigheden worden op creatieve wijze geoptimaliseert. De trainingen en workshops worden zoveel mogelijk op maat aangeboden afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderopvanginstelling of basisschool.

Evenwichtskunsten verzorgt gastlessen, waarbij de houding van de leidster en een uitdagende, voorbereide omgeving centraal staan gecombineerd met centrale thema's zoals: verbinding maken met jezelf en elkaar, communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, contact met het kind met behulp van creativiteit in de breedste zin van het woord.